AndersOrtegren_Futerra_x2.001.jpeg

Think

Servicedesign, interaktionsdesign och strategi

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Axplock från projekt med anonym kund | Transformator

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Servicedesign | Arbetsrutiner i ny digital utbildningsplattform | Berghs

Innovationsprojekt | Övningsprojekt, utvalda verktyg | Focus

Innovationsprojekt | Övningsprojekt, utvalda verktyg | Focus

Innovationsprojekt | Omvärldsanalys/Generell | Focus

Innovationsprojekt | Omvärldsanalys/Generell | Focus

Innovationsprojekt | Omvärldsanalys/Specifik | Focus

Innovationsprojekt | Omvärldsanalys/Specifik | Focus

Innovationsprojekt | Branschanalys/Värdeerbjudande | Focus

Innovationsprojekt | Branschanalys/Värdeerbjudande | Focus

Innovationsprojekt | Branschanalys/Positionering | Focus

Innovationsprojekt | Branschanalys/Positionering | Focus

Innovationsprojekt | Branschanalys/Strategy Canvas | Focus

Innovationsprojekt | Branschanalys/Strategy Canvas | Focus

Innovationsprojekt | Branschanalys/Segmenteringsmatris | Focus

Innovationsprojekt | Branschanalys/Segmenteringsmatris | Focus

Innovationsprojekt | Målgruppsanalys/Polariseringsmatris | Focus

Innovationsprojekt | Målgruppsanalys/Polariseringsmatris | Focus

Innovationsprojekt | Målgruppsanalys/Persona | Focus

Innovationsprojekt | Målgruppsanalys/Persona | Focus

Innovationsprojekt | Målgruppsanalys/User Interview | Focus

Innovationsprojekt | Målgruppsanalys/User Interview | Focus

Innovationsprojekt | Målgruppsanalys/User journey | Focus

Innovationsprojekt | Målgruppsanalys/User journey | Focus

Innovationsprojekt | Slutsats/SWOT | Focus

Innovationsprojekt | Slutsats/SWOT | Focus

Innovationsprojekt | Slutsats/Insikt, möjlighet, problem | Focus

Innovationsprojekt | Slutsats/Insikt, möjlighet, problem | Focus

Innovationsprojekt | Lösning/Beslutsmatris | Focus

Innovationsprojekt | Lösning/Beslutsmatris | Focus

AndersOrtegren_Futerra_widescreen.047.jpeg
Innovationsprojekt | Lösning/Tjänsteöversikt | Focus

Innovationsprojekt | Lösning/Tjänsteöversikt | Focus

Innovationsprojekt | Lösning/Målgrupper | Focus

Innovationsprojekt | Lösning/Målgrupper | Focus

Innovationsprojekt | Lösning/Kunderbjudande | Focus

Innovationsprojekt | Lösning/Kunderbjudande | Focus

Innovationsprojekt | Lösning/Brand experience moodboard | Focus

Innovationsprojekt | Lösning/Brand experience moodboard | Focus