IMG_8187.jpg

Teach

Föreläsningar och workshops

Workshop | Portfolio, projektinventering | Berghs

Workshop | Portfolio, projektinventering | Berghs

Panelsamtal | Moderering av samtal kring framtiden för visuell design | Berghs

Panelsamtal | Moderering av samtal kring framtiden för visuell design | Berghs

Resonemang | Checklista för projektpresentation | Berghs

Resonemang | Checklista för projektpresentation | Berghs

Workshop | Customer experience | Berghs

Workshop | Customer experience | Berghs

Workshop | Nätverk och digital strategi | Berghs

Workshop | Nätverk och digital strategi | Berghs

Workshop | Engagemangsanalys i Pedagogiska rådet | Berghs

Workshop | Engagemangsanalys i Pedagogiska rådet | Berghs